Wat moet er anders in de richting Communicatie?

Afgelopen weekend schreef de 21-jarige student Thomas Smolders een opmerkelijke column ‘Het Afvoerputje’ over zijn eigen studierichting Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Gent. Hij vraagt zich openlijk af of die richting nog wel relevant is.

Geen open brief vol verwijten, maar eentje vol positieve voorstellen. Een pleidooi voor meer praktijkervaring, meer les, betere gastcolleges en meer voeling met de realiteit.

Wij namen contact op met Thomas Smolders, legden enkele problemen bloot en hoorden hem uit over hoe hij de toekomst van Communicatiewetenschappen ziet: zijn eigen toekomst, en die van zijn medestudenten.

http://ljosmyndun.tumblr.com/

Sambal: In je column ‘Het Afvoerputje’ pleit je voor een verfrissing van de richting Communicatiewetenschappen aan de Ugent. Is dit een stelling waar je medestudenten ook achter staan? Of hoe ervaren je medestudenten deze opinie? Bespreek je deze problematiek soms met je studiegenoten?

Thomas: Ik heb de voorbije dagen wel het gevoel gehad dat mijn medestudenten ook achter die stelling staan. Als er één woord is dat ik zeer vaak heb mogen horen, dan is het wel 'herkenbaar'. Voor ik de post online plaatste heb ik hem nog aan enkele medestudenten voorgelegd en ook zij konden zich vinden in wat ik had geschreven.

Voordien discussieerden we wel af en toe over onze richting, maar de afgelopen dagen is dat nog een pak vermeerderd. En dat is goed, zeer goed zelfs. Mijn 'doel' is al voor een groot deel geslaagd als ik een aanzet tot nadenken heb kunnen geven.

Sambal: Op Erasmus kreeg je plots wel relevante lessen, cursussen die je aan de UGent niet kreeg. Mocht je kunnen kiezen, welke zou je inplannen in de Gentse opleiding Communicatiewetenschappen? Welke lessen vind jij relevant/interessant? En je studiegenoten? Waar moet er verandering in komen?

Thomas: Eén van de interessantste 'lessen' die ik in Finland heb gevolgd was eigenlijk geen les. Ik presenteerde er samen met drie anderen op de studentenradio, een beetje zoals Urgent.FM bij ons in Gent. Als ik daar studiepunten (ECTS) voor wilde krijgen moest ik nadien een academisch verslag maken over de dingen die ik had opgestoken bij de radio, daarbij terugkoppelend naar theorieën die in de lessen aan bod waren gekomen. Een heel interessante denkoefening, zeker voor een student Communicatiewetenschappen.

Heel veel skills die ik de voorbije jaren heb geleerd, heb ik bij Schamper (het studentenmagazine van UGent) ontdekt. Het is echt zonde dat er amper studenten communicatiewetenschappen bij Urgent.FM of Schamper werken, want dit zijn nochtans schitterende leerscholen voor de zaken die je (voorlopig?) niet in onze richting leert, maar die je wel hoort te kunnen/kennen als communicatiewetenschapper of journalist in spé.

Ook taallessen zouden zeker geïmplementeerd moeten worden in de richting. Mijn broer studeert economie en heeft zowel Frans als Engels, waarom zou het dan bij ons niet kunnen?

UGent

Sambal: Dat “Fuck yeah, en nu ga ik de wereld veranderen!”-gevoel, kun je dat eens nauwer omschrijven? Wanneer heb je dat? En hoe denk je dat je dit gevoel kan ‘inpassen’ in je opleiding? Met gastcolleges? Welke?

Thomas: Dat 'Fuck Yeah'-gevoel heb ik vooral na een schitterende lezing of wanneer ik plots tot nieuwe inzichten kom. Er is een hele waslijst aan sprekers bij wie ik dat gevoel krijg. Uit Nederland is dat bijvoorbeeld Alexander Klöpping, Nalden, Harald Dunnink en de mannen van De Correspondent, maar ook in Gent hebben we enkele mensen met een enorm interessante kijk op all things digital. Andrew Vassallo, Tom Palmaerts, Fredo De Smet en Pieter De Kegel, bijvoorbeeld. Zulke mensen zouden nauwer bij de richting betrokken kunnen en moeten worden.

Sambal: Kun je het belang van de integratie van digitale innovatie in je opleiding Communicatiewetenschappen eens uitleggen/benadrukken voor zowel medestudenten als professoren? En hoe denk je dat studenten de invulling van deze innovatie zelf kunnen vormgeven binnen de richting?

Thomas: Die integratie is levensbelangrijk voor de richting, het is bij wijze van spreken het bloed dat het hart van de richting doet kloppen - of toch voor een groot deel. We mogen absoluut de digitale boot niet missen, want wij (de studenten die opgeleid worden tot onderzoekers) zijn net diegene die er in principe het meest van af zouden moeten weten. Ik twijfel zelf of dit is iets wat top-down (vanuit de professoren) of bottom-up (vanuit de studenten) moet komen. In het ideale scenario reiken beide groepen nieuwe inzichten aan, maar ik weet uit eigen ervaring dat de drempel vaak nog heel hoog is om zomaar een mail te sturen naar een professor met een enorm boeiende video of link.

studiekeuzeopmaat

Sambal: Zou je 18-jarigen nu aanraden om de richting Communicatiewetenschappen te kiezen als studierichting? Waarom wel/niet?

Thomas: Ik moest in mijn voormalige middelbare school advies gaan geven over studiekeuzes aan de zesdejaars en heb daar effectief enkele mensen afgeraden van Communicatiewetenschappen te doen. Zoals de richting momenteel is kán ik die gewoon niet aanraden. Als je er dan toch voor kiest om het te studeren, gebruik de zee aan vrije tijd dan nuttig. Ga op ontdekking (en daarmee bedoel ik niet '... in de Overpoort'), ga zelf aan de slag bij Urgent.FM, Schamper, de Fotoklas... Ontmoet mensen en kom buiten, ook al kan die stap soms moeilijk lijken.

Sambal: Steeds meer twintigers met een diploma in de humane wetenschappen (Geschiedenis, Sociologie, Communicatiewetenschappen) hebben moeite om een job te vinden. Ligt dit enkel en alleen aan de crisis, denk je? Hoe zou de UGent dit probleem kunnen oplossen? Is een stage tegenwoordig nog voldoende?

Thomas: Dit kan aan de crisis liggen, maar dat mag zeker geen (makkelijk) excuus zijn. Zoals ik al eerder aanhaalde zijn de dingen die je naast je studie doet van een even groot (zo niet: groter) belang dan de studie op zich - zeker in de menswetenschappen. Als je de kans krijgt om ergens stage te doen: ga ervoor! (Wat natuurlijk niet betekent dat je zomaar elke random stage moet doen, zorg dat hij inhoudelijk ook interessant is)

Sambal: Wat zijn jouw ambities? Denk je dat het hierbij helpt om een diploma Communicatiewetenschappen op zak te hebben?

Thomas: Mijn ambities zijn hoog maar nog niet concreet - haha. Ik heb nog enkele maanden om rustig na te denken over wat ik nu wel en niet wil. Of mijn diploma Communicatiewetenschappen mij meteen aan een job zal helpen betwijfel ik, maar dat zal de tijd wel uitwijzen. Hoop ik.

Lorenz Kempeneers
Sambal

Gebruiksvoorwaarden - Klantendienst