Sint-Maarten, wie is dat nu weer?

Vanaf vanavond tot en met morgen vieren we in sommige delen van Vlaanderen, Nederland en Duitsland Sint-Maarten.

Maarten snijdt keurig de helft van zijn mantel af

De een noemt hem Sinterklaas van de Aldi, de ander vindt het een toffe peer die toevallig ook cadeautjes brengt. Maar wie is die kerel eigenlijk?

Wij stelden zijn CV op en versierden het met kleurplaten.

MARTINUS VAN TOURS

Geboortedatum: ergens in 316
Sterfdatum: 8 november 397
Feestdag: 11 november
Bijnaam: Sint-Maarten

Professioneel leven

Barmhartige samaritaan/soldaat

Als 15-jarige soldaat trok hij in 331 naar Gallië waar hij bij de stadspoort van Amiens een verkleumde bedelaar zag zitten. Hij schonk hem de helft van zijn mantel.

Sint-Maarten

De helft, zeg je? Ja, slechts de helft, want de helft was eigendom van Rome en dus kon hij enkel zijn eigen helft uitdelen. Naar 't schijnt was de bedelaar trouwens Jezus in burger. Denk maar aan "ik was naakt en gij hebt Mij gekleed".

Duiveluitdrijver

Sint-Maarten

Hij was nog maar 19 jaar toen hij dit deed. Leuke eerste vakantiejob!

Bisschop

Al wou hij eigenlijk geen bisschop zijn. Hij vond zichzelf niet waardig genoeg en verstopte zich bij een stel ganzen en zwanen.

Sint-Maarten

Maarten rekende er echter niet op dat zijn fans hem zouden zoeken en toen die langs zijn schuilplaats liepen, begonnen de ganzen te kwaken. Zo werd hij dus toch nog de bisschop van Tours.

Tovenaar

  • YOLO dacht hij toen hij een melaatse een kus gaf, maar gelukkig werd die op slag beter.
  • Ook een knechtje dat zich verhangen had, toverde hij weer tot leven.
Sint-Maarten
  • Maarten gaf ook eens een magisch zwaard aan een kasteelheer, die daarmee een draak kon verslaan. Heftig!

Vervang die saaie sint dus door deze held!

Header: Jan Brueghel

Sambal

Gebruiksvoorwaarden - Klantendienst