De dioxinecrisis samengevat met GIFS

De crisis had meer gevolgen dan gedacht

Uit een onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd, blijkt dat de dioxinecrisis van 1999 veel meer gevolgen heeft gehad voor de gezondheid dan eerst gedacht.

Maar hoe zat dat nu ook al weer met die dioxinecrisis? We vatten het nog eens samen met GIFS:

Daar kwam in januari 1999 een vat transformatorolie terecht bij de vaten frituurvet. Wie het vat daar plaatste is nog steeds een mysterie, maar het is wel zeker dat het uiteindelijk terecht kwam bij...

Verkest leverde vetten die worden gebruikt in veevoeder. Om meer winst te maken verwerkte het bedrijf daarin ook gerecycleerde frituurvetten. Bij één van de illegale leveringen frituurvet zat dus ook een vat...

Uiteindelijk gaat het vervuilde vet naar veevoederbedrijf Debrabandere, en via die weg komt het ook terecht in kippenvoeding, kippen en mensen. Al snel krijgt Debrabandere klachten van klanten: hun kippeneieren komen niet of slecht uit.

Het probleem wordt onderzocht en uiteindelijk, 4 maanden na de eigenlijke besmetting, ontdekt men dat er dioxine in de voedselketen is beland.

Na veel vijven en zessen (maar dat is een ander verhaal) komt het rapport terecht bij de Ministers van Volksgezondheid Marcel Colla en van Landbouw Karel Pinxten.Colla neemt maatregelen: alle kippen, eieren en zelfs eierproducten zoals mayonaise en wafels worden uit de rekken gehaald.

Miljoenen kippen worden vernietigd.

En de mensen vinden heel die crisis niet leuk.

Op dat moment is het volle verkiezingstijd en oppositieleider Guy Verhofstadt (VLD) smult van de crisis. Zijn campagne krijgt de wind in de vleugels.

Toenmalig Premier Jean-Luc Dehaene (CVP) doet er alles aan om te bewijzen dat de massahysterie overdreven is.

Uiteindelijk winnen de groenen en de VLD de verkiezingen en vormen ze een nieuwe regering met de socialisten. De nieuwe regering verhoogt de controle op de voedselveiligheid. Vetmesterij Verkest werd veroordeeld tot het betalen van grote schadeclaims.

De vraag die toen volop werd gesteld: wat was de impact van de crisis op de volksgezondheid?

Dat zei Dehaene in 2006, maar is nu dus niet meer zo zeker.

Sambal

Gebruiksvoorwaarden - Klantendienst